+ 84 226 358 0061

info@hamedipharma.com

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KIỂM NGHIỆM VIÊN (16/08/2018)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KIỂM NGHIỆM VIÊN (16/08/2018)

Thông báo tuyển dụng Kiểm nghiệm viên làm việc tại phòng Kiểm tra chất lượng - Công ty CP Dược VTYT Hà Nam

See details...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGHIÊN CỨU VIÊN (16/08/2018)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGHIÊN CỨU VIÊN (16/08/2018)

Thông báo tuyển dụng Nghiên cứu viên làm việc tại phòng nghiên cứu và phát triển - Công ty CP Dược VTYT Hà Nam

See details...
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGHIÊN CỨU VIÊN (22/05/2018)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGHIÊN CỨU VIÊN (22/05/2018)

Thông báo tuyển dụng Nghiên cứu viên làm việc tại phòng nghiên cứu và phát triển - Công ty CP Dược VTYT Hà Nam

See details...
Hamedi